Dôležitá informácia:

V záujme zabezpečenia prezenčnej formy XXX. Konferencie detských hematológov a onkológov Českej republiky a Slovenskej republiky v termíne 15. – 17. 10. 2021 v Bratislave a v súvislosti s platným COVID automatom si Vám dovoľujeme oznámiť, že účasť na tomto odbornom podujatí je podmienená kompletnou zaočkovanosťou* všetkých prítomných.

*Kompletne zaočkovaní – osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.

XXX. KONFERENCIA DETSKÝCH HEMATOLÓGOV A ONKOLÓGOV
ČESKEJ REPUBLIKY A SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ORGANIZÁTORI:

Sekcia detskej onkológie a hematológie
Slovenskej pediatrickej spoločnosti SLS

Pracovná skupina pre detskú hematológiu ČR
sekcie Českej hematologickej spoločnosti ČLS JEP
a Českej pediatrickej spoločnosti ČLS JEP

Pediatricko-onkologická sekcia Českej onkologickej spoločnosti JEP

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH

Detská fakultná nemocnica Košice
Oddelenie detskej onkológie a hematológie

Pod záštitou

Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová

Riaditeľa Národného ústavu detských chorôb, MUDr. Petra Bartoňa

Riaditeľky Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach, MUDr. Jaroslavy Feketeovej

Organizačný výbor konferencie

Predsedníčka organizačného výboru:
MUDr. Viktória Halušková

Členovia:
MUDr. Ladislav Deák
MUDr. Daniela Džubinská
MUDr. Natália Galóová
MUDr. Milan Greš
MUDr. Igor Jenčo
MUDr. Veronika Perecárová
MUDr. Jana Vajdová

Sesterská sekcia:
PhDr. Viera Molčáková
Mgr. Elena Horáková
Mgr. Lucia Kostická

Rodičovská sekcia:
Miroslava Hunčíková

Vedecký výbor konferencie

Predsedníčka vedeckého výboru:
Doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.

Členovia:
Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
MUDr. Eva Bubanská, PhD.
MUDr. Júlia Horáková, PhD.
MUDr. Judita Puškáčová, PhD.
Prof. MUDr. Jaroslav Šterba, CSc.
Prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, PhD.
Prof. MUDr. Jan Trka, PhD.

TERMÍN A MIESTO KONANIA:

15. – 17. 10. 2021
Hotel DoubleTree by Hilton
Bratislava, Slovenská republika

HLAVNÉ TÉMY KONFERENCIE:

  • Leukémie
  • Lymfómy
  • Solídne nádory
  • Nádory CNS
  • Neonkologická hematológia
  • Inovatívna liečba

UZÁVIERKA PRE ZASLANIE ABSTRAKTU: 15. 9. 2021

Abstrakty prosíme hlásiť elektronickou formou na stránke www.30konferencia2021.sk

ROKOVACIE JAZYKY: slovenský, český, anglický

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV:

Elektronickou formou na stránke www.30konferencia2021.sk

Skorá registrácia: do 31. 8. 2021

REGISTRAČNÉ POPLATKY:

Skorá registrácia (do/vrátane 31. 8.) lekári: 100,- eur
Skorá registrácia (do/vrátane 31. 8.) ostatní účastníci: 80,- eur

Registrácia po 31. 8. 2021
(všetci účastníci): 120,- eur

Registrácia na mieste (všetci účastníci): 150,- eur

 Všetci účastníci, ktorí sa zaregistrovali do 31. 8. (a vrátane 31. 8.), sú prihlásení v rámci skorej registrácie.

UBYTOVANIE:

Ubytovanie: individuálne (s výnimkou členov Výboru XXX. Konferencie detských hematológov a onkológov ČR a SR a pozvaných hostí)

Hotely:

https://www.visitbratislava.com/sk/miesta/doubletree-by-hilton-hotel-bratislava/

 

Hotely v blízkom okolí:

 https://www.lindner.de/sk/bratislava-hotel-gallery-central/vitajte.html

 https://www.hotelbratislava.sk/

STRAVA:

V registračnom poplatku účastníka je zahrnuté občerstvenie počas prestávok, obedy 16. 10.17. 10., ako aj večera 15. 10. 2021.
Ďalej je možné zakúpiť si večeru dňa 16. 10. 2021  30 €

ÚHRADA:

Úhrada registračného poplatku, ako aj večere dňa 16. 10. 2021 bude na mieste podujatia.
Všetci účastníci, ktorí sa zaregistrovali na podujatie do 31. 8. 2021
(vrátane 31. 8. 2021), budú aj na mieste hradiť poplatok skorej registrácie.