Dôležitá informácia:

V záujme zabezpečenia prezenčnej formy XXX. Konferencie detských hematológov a onkológov Českej republiky a Slovenskej republiky v termíne 15. – 17. 10. 2021 v Bratislave a v súvislosti s platným COVID automatom si Vám dovoľujeme oznámiť, že účasť na tomto odbornom podujatí je podmienená kompletnou zaočkovanosťou* všetkých prítomných.

*Kompletne zaočkovaní – osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.