KONTAKT – odborný program:

MUDr. Viktória Halušková

Oddelenie detskej onkológie a hematológie
Detská fakultná nemocnica Košice

e-mail:  viktoria.haluskova@dfnkosice.sk

KONTAKT – organizačné zabezpečenie:

TAJPAN s.r.o.
Hrachová 6, 821 05 Bratislava
www.tajpan.com

Ing. Tatiana Minčíková
Project manager

e-mail: tatiana.mincikova@tajpan.com
tel. číslo: +421 918 655 121