Registrácia na Konferenciu prostredníctvom tejto webovej stránky bola ukončená.
V prípade záujmu o účasť na podujatí prosíme o registráciu priamo na mieste.

 

Ďakujeme